Как заполнять новую форму декларации TSD?

 Как заполнять новую форму декларации TSD? 
 Декларация TSD. Скриншот.
Как заполнять новую форму декларации TSD? Декларация TSD. Скриншот.
Сегодняшний мой пост будет адресован юридическим лицам – налоговым резидентам Эстонии, то есть тем, кому приходится отчитываться перед Налогово-Таможенным департаментом Эстонии, так как сегодня мы с вами поговорим о том, как нам придётся с нового года заполнять новую форму декларации TSD. Почему именно о ней и почему сегодня?

С одной стороны новый год уже не за горами, а с другой стороны газета “Äripäev” опубликовала сегодня на своих страницах статью, которая так и называется “Как заполнять новую форму декларации TSD?” Оригинал этой статьи, опубликованной на эстонском языке, я даю чуть ниже.

Ну, а для тех, кто эстонским языком не владеет, я сделаю небольшой перевод данной статьи на русский язык. Сразу предупреждаю, что на лавры эстонского филолога я не претендую, поэтому тем читателям, которым мой перевод не понравится, я рекомендую открывать и читать статью на языке оригинала

Kuidas uut TSD deklaratsioonivormi täita

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Uuel vormil deklareeritakse 2015. aasta jaanuaris tehtud väljamaksed ja vorm tuleb esmakordselt esitada 10. veebruariks 2015. a.

Suurimad muudatused seni kehtiva vormiga on lisadel 1 ja 2, kus maksusummasid hakkab maksumaksja asemel arvutama Maksu- ja Tolliamet. Seetõttu lisanduvad deklaratsioonile mitmed väljamakseliigid ning kord väljamakstud summade tagastamise/tasaarvestamise deklareerimine hakkab toimuma eraldi tabelis 1b.

Lisale 2 koondatakse kõik mitteresidentidele, nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele, tehtud väljamaksed.
Lisade 1 ja 2 uute ja senikehtinud väljamakseliikide võrdluse leiate TSD2015 tehniliste spetsifikatsioonide lehelt üldiste dokumentide tabelist.

Lisal 3 hakkab toimuma mitteresidendi püsiva tegevuskoha maksuarvestus.
Lisadel 4 ja 5 põhimõttelisi muudatusi ei ole.
Ka Lisa 6 jääb suures osas samaks, vaid püsiva tegevuskoha maksustamist puudutanud osa on viidud üle lisale 3.

Muutub Lisa 7 ülesehitus ning lisale 7 on liidetud ka INF11 andmed. Samuti lisanduvad täiendavad väljad ühinemisel ja jagunemisel üleantud/saadud õiguste deklareerimiseks. Kasumi jagamisel maksuvabastust andvad õigused tuleb 2015.aastast alates deklareerida saamisel, mitte enam kasumi väljamaksmisel.

INF11 iseseisva deklaratsioonina kaob ära.
Alles jääb INF1, kus põhimõttelisi muudatusi pole.

Muutub ka INF14 deklaratsioon, kus tuleb hakata lisaks isikliku sõiduauto hüvitistele esitama andmeid ka töötajate tasemekoolituskulude kohta. Uuel vormil INF14 esitatakse 2015.aasta kohta esmakordselt 01.02.2016.a.
Uuendusena tuleb juurde (rippmenüüst valitava) põhjenduse märkimine juba esitatud deklaratsioon TSD muutmisel.
TSD uue rakenduse loob Maksu- ja Tolliamet tänapäevaseid infotehnoloogilisi võimalusi arvesse võttes, et deklaratsiooni esitamine oleks võimalikult mugav ja lihtne.

Deklaratsiooni saab esitada e-maksuametis/e-tollis kas käsitsi sisestades või failist laadidest. Deklaratsiooni saab laadida xml-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF1 võimalik laadida ka csv failist peale deklaratsiooni moodustamist.
Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada üle X-tee, liidestades raamatupidamisprogrammi e-maksuameti/e-tolliga.

Uue TSD vormiga seotud küsimuste jaoks on kasutusel e-posti aadress tsd2015 emta.ee

Поделись с Другом!

Оставьте отзыв или комментарий