Audiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

Audiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. Autor/Foto allikas: Pixabay.com.
Audiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. Autor/Foto allikas: Pixabay.com.
Viimastel nädalatel on Audiitorkogu poole pöördunud mitmed virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kes otsivad audiitorfirmat, mis nõustuks nende audiitoriks asuma. Avaldame siinkohal Audiitorkogu vastuse sellistele pöördumistele, mis on loodetavast abiks nii virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kui audiitoritele otsustamaks oma edasiste sammude üle.

Oleme teadlikud keerulisest olukorrast seoses virtuaalvääringu teenuse pakkujate audiitorkontrolli käsitlevate nõuetega märtsis jõustunud RahaPTS-is. Toome järgnevalt välja Audiitorkogu õiguse puudumise määrata oma liikmete seast virtuaalvääringu teenuse pakkujatele audiitor ning edastame enda nägemuse olukorra edasise kulgemise kohta.

  1. Audiitorkogul puudub seaduslik alus oma liikmete hulgast määrata audiitorettevõtjaid ükskõik millise kliendi või tööstusharu ettevõtte või asutuse auditeerimiseks.
  2. Audiitorkogul puudub ka seaduslik alus audiitorettevõtjate nimetamiseks, kes oleksid valmis ennast ükskõik millise tööstusharu ettevõtte audiitoriks laskma määrata.

Täpsustuseks punktide 1 ja 2 kohta veel niipalju, et “puudub seaduslik alus” konstruktsioon avaliku õiguse kontekstis tähendab ka keeldu selliseks tegevuseks.

Audiitorkogu president on hiljuti oma artiklis käsitlenud virtuaalvääringu teenuse pakkujate audiitorkontrolli, vt täpsemalt  SIIT. Me ei hakka siinkohal kordama artiklis toodud seisukohti, kuid osutame siiski, et ka juba seadusloome protsessis väljendas Audiitorkogu seisukohta, et nõue 1. jaanuariks 2023 viia läbi virtuaalvääringu teenuse pakkujate omavahendite kontroll on “sisuliselt teostamatu”. Samasisulisi seisukohti oleme seadusandjale varemgi väljendanud, seda nii kirjalikus kui suulises vestluses. Audiitorkogu seisukohad on leitavad ka märtsis 2022 jõustunud RahaPTS muutmise seaduse eelnõu seletuskirjale lisatud kooskõlastustabelis. Vaatamata meie väljendatud seisukohtadele sai RahaPTS vastu võetud sellisena nagu ta hetkel on.

Kuidas edasi? Meie nägemuses tuleb lähiaja väljakutsed jagada kaheks:

15. juuni 2022 ja
1. jaanuari 2023.

Esimeseks kuupäevaks peavad virtuaalvääringu teenuse pakkujad esitama taotluse RAB-i, sh esitama ka nõusoleku audiitorettevõtjalt asuda ettevõtte audiitoriks. Teiseks kuupäevaks peavad audiitorettevõtja poolt olema kontrollitud virtuaalvääringu teenuse pakkujate omavahendid. Esimese nõude osas soovitame pöörduda kas Riigikogu, Rahandusministeeriumi või RAB-i poole. Esimese võimuses on seadust muuta, teise võimuses on seaduses toodut tõlgendada, kolmanda otsustada on edasised sammud, kui tegevusloa taotlusele ei ole lisatud audiitorettevõtja nõusolekut virtuaalvääringu teenuse pakkuja audiitorettevõtjaks asumise kohta. Audiitorkogul puuduvad hoovad selle olukorra lahendamiseks, kahjuks ei leidnud me selged seisukohad seadusloome protsessis piisavalt toetust.

Teise nõude osas (omavahendite audiitorkontroll) oleme võtnud töösse virtuaalvääringu teenuse pakkujate omavahendite kontrollimise osas audiitoritele vajaliku oskusteabe tekitamise; samuti loodame ja eeldame, et virtuaalvääringu teenuse pakkujad ise ja/või nende esindusorganisatsioonid tekitavad kiirkorras mehhanismid ja spetsialistide struktuuri, kelle tehnilist ekspertiisi saaksid audiitorettevõtjad oma audiitorkontrollis kasutada. Sel nädalal toimub esimene audiitorite ümarlaud virtuaalvääringu teenuse pakkujate omavahendite kontrollimise teemal. Audiitorkogu on ka lubanud oma liikmetele, et 9. juunil toimuval audiitorite infopäeval esitame laiemas ringis seda, mis me selleks hetkeks oskame arvestusalaste soovitustena virtuaalvääringu teenuse pakkujate omavahendite kontrolli osas öelda. Lisaks on selge, et nii virtuaalvääringu teenuse pakkujate omavahendite kontroll kui ka raamatupidamise aastaaruande kontroll sisalduvad koolitatavate teemadena meie 1. juulil algavas uues koolitushooajas.

Loodame, et virtuaalvääringu teenuse pakkujad leiavad ülaltoodud adressaatide juurest lahenduse juba kuu aja pärast saabuva tähtaja osas. Audiitorkogu tegutseb hetkel selle nimel, et ligikaudu kaheksa kuu pärast saabuvaks tähtajaks on audiitoritel tänasest enam oskusi oma töövõttude teostamiseks.

Allikas: Audiitorkogu

Оставьте отзыв или комментарий