Audiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

Audiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. Autor/Foto allikas: Pixabay.com.
Audiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele. Autor/Foto allikas: Pixabay.com.
Viimastel nädalatel on Audiitorkogu poole pöördunud mitmed virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kes otsivad audiitorfirmat, mis nõustuks nende audiitoriks asuma. Avaldame siinkohal Audiitorkogu vastuse sellistele pöördumistele, mis on loodetavast abiks nii virtuaalvääringu teenuse pakkujatele kui audiitoritele otsustamaks oma edasiste sammude üle.

ПодробнееAudiitorkogu vastus audiitorfirmat otsivatele virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

Krüptoettevõtte auditeerimine – “mission impossible”?

 Krüptoettevõtte auditeerimine – mission impossible. Autor/foto allikas: en.wikipedia.org.
Krüptoettevõtte auditeerimine – mission impossible. Autor/foto allikas: en.wikipedia.org.
Ärgu lugejad pahandagu, aga vastus pealkirjas esitatud küsimusele, kas virtuaalvääringu teenuse pakkujat ehk maakeeli krüptoettevõtet suudab tõesti vaid Tom Cruise oma võimatu missiooni käigus auditeerida, on labaselt lihtne – “see sõltub”. Aga millest see sõltub? Peamiste auditeerimist mõjutavate tegurite teadasaamiseks tuleb järgnev artikkel läbi lugeda.

ПодробнееKrüptoettevõtte auditeerimine – “mission impossible”?

К работе за границей следует основательно подготовиться

Свои правила и обычаи, касающиеся работы, есть в любой стране, и во избежание неприятностей отправляющемуся на работу за границу следует их знать.

Один из основополагающих принципов Евросоюза – свободное передвижение рабочей силы – означает, что граждане ЕС могут свободно работать в любой стране союза. В прошлом году из Эстонии в 18 стран ЕС командировали на работу более 11 000 человек, в том числе в Финляндию – свыше 9000 человек. Чем активнее происходит передвижение рабочей силы, тем чаще в Инспекцию труда жалуются, что первоначальные договорённости не соблюдаются.

ПодробнееК работе за границей следует основательно подготовиться