Международные договора об избежании двойного налогообложения, подписанные Эстонией по состоянию на 20.08.2014

Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingud

Siit leiate Eestiga sõlmitud ja jõustunud tulu- ning kapitalimaksu(de)ga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingute (edaspidi maksulepingute) nimekirjad (tähestikulises ja jõustumise kuupäeva järjekorras) ning Riigi Teataja II osas ilmunud maksulepingute tekstid.

Nimetatud maksulepingute ingliskeelsed tekstid leiate Riigi Teataja II osas avaldatud maksulepingute tekstide lõpust ning Maksu- ja Tolliameti inglisekeelselt koduleheküljelt. Juhime tähelepanu, et enamasti on maksulepingute lõppu märgitud, et tõlgendamiserinevuse korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Maksulepingute lahutamatuks osaks on protokoll, kui see on olemas.

Kõigi Eestiga sõlmitavate ja sõlmitud maksulepingute nimekirja, tekstid nii eesti kui ka inglise keeles ning parafeerimise, allakirjutamise, ratifitseerimise, jõustumise ja rakendamise kuupäevad leiate Rahandusministeeriumi kodulehelt.


Maksulepingud tähestikulises järjekorras

Riik

Kehtivuse algus

Riigi Teataja 

Albaania Vabariik

01.01.2011

RT II, 15.11.2010, 4

Ameerika Ühendriigid

01.01.2000

RT II 1998, 40/41, 94

Araabia Ühendemiraadid

01.01.2011 (tagasiulatuvalt)

RT II, 06.03.2012, 4

Armeenia Vabariik

01.01.2004

RT II, 10.01.2003, 2, 6

Aserbaidžaani Vabariik

01.01.2009

RT II, 10.10.2008, 26, 73

Austria Vabariik

01.01.2003

RT II, 21.10.2002, 29, 134

Bahreini Kuningriik 01.01.2014 RT II, 20.12.2013, 4

Belgia Kuningriik

01.01.2004

RT II, 03.11.2000, 25,153

Bulgaaria Vabariik

01.01.2009

RT II, 29.12.2008, 33, 100

Gruusia

01.01.2008

RT II, 17.12.2007, 23, 66

Gruusia protokoll

01.01.2012

RT II, 01.03.2011, 3

Hiina Rahvavabariik

01.01.2000 

RT II 1998, 52, 119 

Hispaania Kuningriik

01.01.2005 

RT II, 24.12.2004, 41, 150 

Hollandi Kuningriik 

01.01.1995 (tagasiulatuvalt) 

RT II 1997, 37, 125 

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise maksulepingu muutmise protokoll

01.01.2005 (tagasiulatuvalt)

RT II, 21.03.2006, 6, 10

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise maksulepingu muutmise protokoll

01.01.2010

RT II, 07.04.2009, 11, 27

Horvaatia Vabariik  

01.01.2005 

RT II, 11.06.2004, 19, 82

Iiri 

01.01.1999 

RT II 1998, 33/34, 62

Iisraeli Riik 

01.01.2010 

RT II, 11.12.2009, 30, 87 

India Vabariik  01.01.2013 RT II, 24.05.2012, 2

Islandi Vabariik 

01.01.1996 

RT II 1994, 30/31, 131

Itaalia Vabariik 

01.01.2001 

RT II 1998, 18/19, 32

Jersey

01.01.2012

RT II, 16.12.2011, 2

Kanada 

01.01.1996 

RT II 1995, 44, 199 

Kasahstani Vabariik 

01.01.2001 

RT II 2000, 16, 96 

Korea Vabariik 

01.01.2011 

RT II, 28.12.2009, 31, 92 

Kreeka Vabariik 

01.01.2009 

RT II, 30.11.2006, 26, 69 

Küprose Vabariik 01.01.2014 RT II, 04.10.2013, 2

Leedu Vabariik 

01.01.2006 

RT II 2005, 24, 83 

Luksemburgi Suurhertsogiriik

01.01.2008

RT II, 12.01.2007, 1, 2 

Läti Vabariik 

01.01.2002  (tagasiulatuvalt)

RT II 2002, 33, 157

Makedoonia Vabariik 

01.01.2010 

RT II, 11.05.2009, 15, 39 

Malta 

01.01.2004 

RT II, 10.01.2003, 2, 7 

Mani saar 

01.01.2010 

RT II, 11.12.2009, 30, 86 

Mehhiko Ühendkuningriigid 01.01.2014 RT II, 23.10.2013, 2

Moldova Vabariik 

01.01.1999 

RT II 1998, 33/34, 63 

Norra Kuningriik

01.01.1994 

RT II 1993, 32/33, 108 

Poola Vabariik 

01.01.1995 

RT II 1994, 32/33, 140

Portugali Vabariik 

01.01.2005 

RT II, 14.06.2004, 20, 3 

Prantsuse Vabariik 

01.01.1996 (tagasiulatuvalt) 

RT II 1998, 16/17, 28 

Rootsi Kuningriik 

01.01.1994 

RT II 1993, 35, 110 

Rumeenia 

01.01.2006 

RT II, 17.11.2005, 26, 89 

Saksamaa Liitvabariik 

01.01.1994 (tagasiulatuvalt) 

RT II 1997, 20, 94 

Serbia Vabariik 

01.01.2011 

RT II, 28.12.2009, 31, 93

Singapuri Vabariik 

01.01.2008 

RT II, 08.11.2007, 19, 55 

Singapuri lepingu uus protokoll

30.03.2012

RT II, 16.12.2011, 4

Slovaki Vabariik  

01.01.2007 

RT II, 17.11.2005, 26, 88 

Sloveenia Vabariik  

01.01.2007 

RT II, 16.06.2006, 13, 36 

Soome Vabariik 

01.01.1994 

RT II 1993, 37, 113 

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik 

01.01.1995 

RT II 1994, 32/33, 139 

Šveitsi Liidunõukogu 

01.01.2005 

RT II, 09.06.2004, 18, 79 

Taani Kuningriik 

01.01.1994 

RT II 1993, 34, 109 

Tai Kuningriik 01.01.2014 RT II, 20.12.2013, 6

Tšehhi Vabariik 

01.01.1996 

RT II 1995, 1, 1 

Türgi Vabariik 

01.01.2006 

RT II, 10.02.2005, 4, 12 

Türkmenistan 01.01.2014 RT II, 20.02.2013, 2

Ukraina 

01.01.1997 

RT II 1996, 42, 172 

Ungari Vabariik 

01.01.2005 

RT II, 11.06.2004, 19, 81

Usbekistani Vabariik 01.01.2014 RT II, 20.12.2013, 2

Valgevene Vabariik 

01.01.1999 

RT II 1998, 16/17, 30

 
Maksulepingud jõustumise kuupäeva järjekorras

Läti Vabariik

01.01.2002 (tagasiulatuvalt)

RT II 2002, 33, 157

Norra Kuningriik

01.01.1994

RT II 1993, 32/33, 108

Taani Kuningriik

01.01.1994

RT II 1993, 34, 109

Rootsi Kuningriik 

01.01.1994

RT II 1993, 35, 110

Leedu Vabariik

01.01.2006

RT II 2005, 24, 83

Soome Vabariik

01.01.1994

RT II 1993, 37, 113

Saksamaa Liitvabariik

01.01.1994 (tagasiulatuvalt)

RT II 1997, 20, 94

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik

01.01.1995

RT II 1994, 32/33, 139

Poola Vabariik

01.01.1995

RT II 1994, 32/33, 140

Hollandi Kuningriik

01.01.1995 (tagasiulatuvalt)

RT II 1997, 37, 125

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise maksulepingu muutmise protokoll

01.01.2005 (tagasiulatuvalt)

RT II, 21.03.2006, 6, 10

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise maksulepingu muutmise protokoll

01.01.2010

RTII, 07.04.2009, 11, 27

Islandi Vabariik

01.01.1996

RT II 1994, 30/31, 131

Tšehhi Vabariik

01.01.1996

RT II 1995, 1, 1

Kanada

01.01.1996

RT II 1995, 44, 199

Prantsuse Vabariik

01.01.1996 (tagasiulatuvalt)

RT II 1998, 16/17, 28

Ukraina

01.01.1997

RT II 1996, 42, 172

Valgevene Vabariik

01.01.1999

RT II 1998, 16/17, 30

Moldova Vabariik

01.01.1999

RT II 1998, 33/34, 63

Iiri Vabariik

01.01.1999

RT II 1998, 33/34, 62

Ameerika Ühendriigid

01.01.2000

RT II 1998, 40/41, 94

Hiina Rahvavabariik

01.01.2000

RT II 1998, 52, 119

Kasahstani Vabariik

01.01.2001

RT II 2000, 16, 96

Itaalia Vabariik

01.01.2001

RT II 1998, 18/19, 32

Austria Vabariik

01.01.2003

RT II, 21.10.2002, 29, 134

Belgia Kuningriik

01.01.2004

RT II, 03.11.2000, 25, 153

Armeenia Vabariik

01.01.2004

RT II, 10.01.2003, 2, 6

Malta

01.01.2004

RT II, 10.01.2003, 2, 7

Portugali Vabariik

01.01.2005

RT II, 14.06.2004, 20, 3

Horvaatia Vabariik

01.01.2005

RT II, 11.06.2004, 19, 82

Šveitsi Liidunõukogu

01.01.2005

RT II, 09.06.2004, 18, 79

Ungari Vabariik

01.01.2005

RT II, 11.06.2004, 19, 81

Hispaania Kuningriik

01.01.2005

RT II, 24.12.2004, 41, 150

Rumeenia

01.01.2006

RT II, 17.11.2005, 26, 89

Türgi Vabariik

01.01.2006

RT II, 10.02.2005, 4, 12

Slovaki Vabariik

01.01.2007

RT II, 17.11.2005, 26, 88

Sloveenia Vabariik

01.01.2007

RT II, 16.06.2006, 13, 36

Luksemburgi Suurhertsogiriik

01.01.2008

RT II, 12.01.2007, 1, 2

Singapuri Vabariik

01.01.2008

RT II, 08.11.2007, 19, 55

Gruusia

01.01.2008

RT II, 17.12.2007, 23, 66

Kreeka Vabariik

01.01.2009

RT II, 30.11.2006, 26, 69

Bulgaaria Vabariik

01.01.2009

RT II, 29.12.2008, 33, 100 

Aserbaidžaani Vabariik

01.01.2009

RT II, 10.10.2008, 26, 73

Iisraeli Riik

01.01.2010

RT II, 11.12.2009, 30, 87

Makedoonia Vabariik

01.01.2010

RT II, 11.05.2009, 15, 39

Mani saar

01.01.2010

RT II, 11.12.2009, 30, 86 

Albaania Vabariik

01.01.2011

RT II, 15.11.2010, 4

Korea Vabariik

01.01.2011

RT II, 28.12.2009, 31, 92

Serbia Vabariik

01.01.2011

RT II, 28.12.2009, 31, 93

Araabia Ühendemiraadid

01.01.2011
(tagasiulatuvalt)

RT II, 06.03.2012, 4

Gruusia protokoll

01.01.2012

RT II, 01.03.2011, 3

Jersey

01.01.2012

RT II, 16.12.2011, 2

Singapuri lepingu uus protokoll

30.03.2012

RT II, 16.12.2011, 4

India Vabariik 01.01.2013 RT II, 24.05.2012, 2
Bahreini Kuningriik 01.01.2014 RT II, 20.12.2013, 4
Küprose Vabariik 01.01.2014 RT II, 04.10.2013, 2
Mehhiko Ühendriigid 01.01.2014 RT II, 23.10.2013, 2
Tai Kuningriik 01.01.2014 RT II, 20.12.2013, 6
Türkmenistan 01.01.2014 RT II, 20.02.2013, 2
Usbekistani Vabariik 01.01.2014 RT II, 20.12.2013, 2

 

Поделись с Другом!

Оставьте отзыв или комментарий